3 ธันวาคม 2022

ระดับ 30: 25,000/50,000 (50,000)

มีผู้เล่นเหลืออยู่ 21 คนหลังจากที่ Joel Vuolevi ได้รับการประกาศออกจากกิจกรรมหลักที่ตารางคุณลักษณะ