3 ธันวาคม 2022

Jason Chun ระดมทุนได้มากถึง 850,000 และการกระทำก็พับเข้าหา Jared Kawalsky ผู้ซึ่งย้ายทั้งหมด 4,100,000 คน ชอนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะหยิบชิปขึ้นมารับสาย

ชุน: [Ad][8s]
คาวาลสกี้: [Ad][10c]

คาวาลสกี้มีรูปร่างที่ดีที่จะเพิ่มเป็นสองเท่า แต่การ์ดหน้าต่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเมื่อความล้มเหลวลดลง [9s][8h][6h]. คาวาลสกี้ยังคงชนะด้วยคะแนนสิบหรือเจ็ด แต่กระดานหมดไป [3d] และ [Qh].

ด้วยเหตุนี้ สี่คนสุดท้ายจึงกำลังดูตัวเลขสำหรับสับ