27 พฤศจิกายน 2022

แถวบน (จากซ้ายไปขวา): Jorge Machado, Steve Hyung, Di Nguyen, Paul Yi, James Pilpa, Yonas Abate, Marian Abedian

นั่ง: Ty Dobbertin ไม่ใช่ภาพ Jason Kim

เป็นที่น่าสังเกตว่าในตารางสุดท้ายของผู้เล่นเก้าคน มีเพียง Abate และ Machado เท่านั้นที่นำเข้าโดยตรงในวันที่ 2 คนอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติผ่านเซสชันวันที่ 1