19 สิงหาคม 2022

ด้านล่างนี้ คุณจะเห็นผู้เล่นที่เหลือในเที่ยวบินเปิดของวันในกิจกรรมรับประกัน $ 300,000 นี้ Larry Quang ยังคงเชื่อมต่อกับกองเฉลี่ยอยู่ในขณะนี้ เหลือผู้เล่นเพียง 16 คน และมีเพียง 7 อันดับแรกเท่านั้นที่จะก้าวไปข้างหน้า