25 กันยายน 2022

วันที่ เวลา การแข่งขัน รับประกัน เหรียญทอง

จันทร์ที่ 22 ส.ค. 2022 19:00 น. US Poker Open 01 L – NLHE GC 12,000,000 รับประกัน [1R1A] 12,000,000 33,000

จันทร์ที่ 22 ส.ค. 2022 20:00 น. US Poker Open 01 H – NLHE GC 32,000,000 รับประกัน [1R1A] 32,000,000 99,000

อ. 23 ส.ค. 2022 19:00 น. US Poker Open 02 L – PLO GC 8,000,000 รับประกัน [1R1A, 6-Max] 8,000,000 33,000

อ. 23 ส.ค. 2022 20:00 น. US Poker Open 02 H – PLO GC 24,000,000 รับประกัน [1R1A, 6-Max] 24,000,000 99,000

วันพุธที่ 24 ส.ค. 2022 19:00 น. US Poker Open 03 L – NLHE GC 8,000,000 รับประกัน [Progressive Bounty, Deep] 8,000,000 33,000

วันพุธที่ 24 ส.ค. 2022 20:00 น. US Poker Open 03 H – NLHE GC 24,000,000 รับประกัน [Progressive Bounty, Deep] 24,000,000 99,000

พฤ 25 ส.ค. 2565 19:00 น. US Poker Open 04 L – NLHE GC 8,000,000 รับประกัน [Super Bounty, 6-Max, Deep] 8,000,000 33,000

พฤ 25 ส.ค. 2565 20:00 น. US Poker Open 04 H – NLHE GC 24,000,000 รับประกัน [Super Bounty, 6-Max, Deep] 24,000,000 99,000

วันศุกร์ที่ 26 ส.ค. 2565 19:00 น. US Poker Open 05 L – NLHE GC 10,000,000 รับประกัน [Progressive Bounty, Super Deep] 10,000,000 33,000

วันศุกร์ที่ 26 ส.ค. 2565 20:00 น. US Poker Open 05 H – NLHE GC 30,000,000 รับประกัน [Progressive Bounty, Super Deep] 30,000,000 99,000

ส. 27 ส.ค. 2022 16:00 น. US Poker Open 06 L – NLHE GC 8,000,000 รับประกัน [1R1A] 8,000,000 33,000

ส. 27 ส.ค. 2022 17:30 น. US Poker Open 06 H – NLHE GC 24,000,000 รับประกัน [1R1A] 24,000,000 99,000

อา. 28 ส.ค. 2022 16:00 น. US Poker Open 07 L – NLHE GC 12,000,000 รับประกัน [8-Max, Super Deep] 12,000,000 33,000

อา. 28 ส.ค. 2022 17:30 น. US Poker Open 07 H – NLHE GC 40,000,000 รับประกัน [8-Max, Super Deep] 40,000,000 99,000

อา. 28 ส.ค. 2022 19:00 น. US Poker Open 08 L – NLHE GC 8,000,000 รับประกัน [Progressive Bounty, Turbo] 8,000,000 33,000

อา. 28 ส.ค. 2022 20:00 น. US Poker Open 08 H – NLHE GC 20,000,000 รับประกัน [Progressive Bounty, Turbo] 20,000,000 99,000

จันทร์ที่ 29 ส.ค. 2022 19:00 น. US Poker Open 09 L – NLHE GC 8,000,000 รับประกัน [1R1A, Deep Turbo] 8,000,000 33,000

จันทร์ที่ 29 ส.ค. 2022 20:00 น. US Poker Open 09 H – NLHE GC 24,000,000 รับประกัน [1R1A, Deep Turbo] 24,000,000 99,000

อ. 30 ส.ค. 2022 19:00 น. US Poker Open 10 L – NLHE GC 8,000,000 รับประกัน [Super Bounty, Deep] 8,000,000 33,000

อ. 30 ส.ค. 2022 20:00 น. US Poker Open 10 H – NLHE GC 24,000,000 รับประกัน [Super Bounty, Deep] 24,000,000 99,000

วันพุธที่ 31 ส.ค. 2022 19:00 น. US Poker Open 11 L – NLHE GC 10,000,000 รับประกัน [1R1A, 6-Max] 10,000,000 33,000

วันพุธที่ 31 ส.ค. 2022 20:00 น. US Poker Open 11 H – NLHE GC 30,000,000 รับประกัน [1R1A, 6-Max] 30,000,000 99,000

พฤ 1 ก.ย. 2022 19:00 น. US Poker Open 12 L – NLHE GC 8,000,000 รับประกัน [Progressive Bounty, 6-Max, Deep] 8,000,000 33,000

พฤ 1 ก.ย. 2022 20:00 น. US Poker Open 12 H – NLHE GC 24,000,000 รับประกัน [Progressive Bounty, 6-Max, Deep] 24,000,000 99,000

ศ. 2 ก.ย. 2022 19:00 น. US Poker Open 13 L – NLHE GC 10,000,000 รับประกัน [Super Deep] 10,000,000 33,000

ศ. 2 ก.ย. 2022 20:00 น. US Poker Open 13 H – NLHE GC 30,000,000 รับประกัน [Super Deep] 30,000,000 99,000

ส. 3 ก.ย. 2022 16:00 น. US Poker Open 14 L – NLHE GC 8,000,000 รับประกัน [1R1A, 8-Max] 8,000,000 33,000

ส. 3 ก.ย. 2022 17:30 น. US Poker Open 14 H – NLHE GC 24,000,000 รับประกัน [1R1A, 8-Max] 24,000,000 99,000

อา. 4 ก.ย. 2022 16:00 น. US Poker Open 15 L – NLHE GC 20,000,000 รับประกัน [1R1A] 20,000,000 33,000

อา. 4 ก.ย. 2022 17:30 น. US Poker Open 15 H – กิจกรรมหลัก – NLHE GC 100,000,000 รับประกัน [1R1A] 100,000,000 99,000

อา. 4 ก.ย. 2022 19:00 น. US Poker Open 16 L – NLHE GC 8,000,000 รับประกัน [Turbo] 8,000,000 33,000

อา. 4 ก.ย. 2022 20:00 น. US Poker Open 16 H – NLHE GC 24,000,000 รับประกัน [Turbo] 24,000,000 99,000