3 ธันวาคม 2022

 

ที่นั่ง 1: Jason Kim – 1,700,000

ที่นั่ง 2: James Pilpa.— 11,000,000

ที่นั่ง 3: Yonas Abate – 5,900,000
ที่นั่ง 4: มาเรียม อาเบเดียน – 1,400,000
ที่นั่ง 5: สตีฟ ฮยอง – 4,400,000

ที่นั่ง 6: Paul Yi – 7,400,000

ที่นั่ง 7: ในเหงียน – 3,300,000

ที่นั่ง 8: Jorge Machado – 1,700,000

ที่นั่ง 9: Ty Dobbertin – 4,300,000