3 ธันวาคม 2022

เว็บ เครดิตฟรี ยืนยันเบอร์ล่าสุด2021ได้จริง

ที่นั่ง 1: Andom Ghebre – 650,000
ที่นั่ง 2: Rich Tsan – 3,700,000
ที่นั่ง 3: Freddy Legaspi – 1,450,000

ที่นั่ง 4: ไม่ทราบ – 3,700,000

ที่นั่ง 5: Peter Pham – 2,200,000
ที่นั่ง 6: Brian Hunkins – 770,000
ที่นั่ง 7: ไป่หมิง – 1,400,000
ที่นั่ง 8: Chris Kay – 350,000

ที่นั่ง 9: Emad Bastawros – 3,500,000

ที่นั่ง 10: Greyr Zograbyan – 1,500,000